Ο αυξημένος αριθμός θανάτων που παρατηρήθηκε σε δύο μελέτες Φάσης 3 για τον καρκίνο, όπου αξιολογούταν το Keytruda (pembrolizumab) σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, οδήγησε την Μerck να σταματήσει την εγγραφή ασθενών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
19 Ιουνίου 2017

Οι 2 μελέτες , στις οποίες παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός θανάτων, ήταν οι KEYNOTE-183 και KEYNOTE-185, οι οποίες αξιολογούσαν το pembrolizumab σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...