Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το Berinert [C1 Αναστολέας Εστεράσης (Ανθρώπινος)] για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς με Κληρονομικό Αγγειοοίδημα (ΗΑΕ).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
19 Ιουλίου 2016

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το Berinert [C1 Αναστολέας Εστεράσης (Ανθρώπινος)] για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς με Κληρονομικό Αγγειοοίδημα (ΗΑΕ). Αυτό σημαίνει ότι το Berinert είναι η μόνη εγκεκριμένη ΗΑΕ θεραπεία διαθέσιμη για ασθενείς κάτω των 12 ετών. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι παρέμβαση με το φάρμακο στην έναρξη των ΗΑΕ επεισοδίων, φέρνει πολύ γρηγορότερα ανακούφιση στους ασθενείς και μειώνει τη σοβαρότητα των επεισοδίων.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ