1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας της Παιδικής & Εφηβικής Ηλικίας

1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο
για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας της Παιδικής & Εφηβικής Ηλικίας


με θέμα:

"Διάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστημόνων
για την Παιδική & Εφηβική Πολλαπλή Σκλήρυνση"


16-18 Ιανουαρίου 2015

ROYAL OLYMPIC HOTEL
ΑΘΗΝΑ

Διοργάνωση:

Γεώργιος Χρούσος
Καθηγητής Παιδιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Μαρία Αναγνωστούλη
Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Υπό την Αιγίδα:

Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Ακαδημίας Νευροεπιστημόνων

Τελικό Πρόγραμμα