Αυγερινός Αντώνης

Ο κ. Αντώνιος Αυγερινός είναι Φαρμακοποιός.

 

 

 

Εκπαίδευση:
1968: Αποφοίτηση από το Γυμνάσιο με «Άριστα».
1968 – 1972: Σχολή Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Πτυχίο Φαρμακευτικής με «Άριστα» (1ος στο έτος, πρώτη περίοδος πτυχίου).
1983 – 1985: Μεταπτυχιακές σπουδές στη «Φαρμακευτική και Φαρμακευτική Χημεία», Κολέγιο Chelsea, Πανεπιστήμιο Λονδίνου.
Εξειδίκευση στο έλεγχο αντιντόπινγκ ως βοηθός του Καθηγητή Arnold Becket, ιδρυτή του Anti-doping Control στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1988: Προδιδακτορικό Δίπλωμα με ερευνητική εργασία (Master of Philosophy), Πανεπιστήμιο Brighton, Μεγάλη Βρετανία.
Βαθμός: Άριστα.
Τίτλος ερευνητικής εργασίας: “Biopharmaceutical and Pharmacokinetic studies on some ibuprofen formulations”.    
1990: Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Philosophy), Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φαρμακευτικής.
Βαθμός: Άριστα.
Τίτλος ερευνητικής εργασίας: “Controlled release indomethacin microspheres prepared by using an emulsion solvent-diffusion technique”.

Επαγγελματική Εμπειρία:
1972 – 1976: Διευθυντής Στρατιωτικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης.
1976 – 1993: Διευθυντής Στρατιωτικών Φαρμακευτικών Εργαστηρίων του Ελληνικού Στρατού.
1993 – 2000: Διοικητής 441 ΑΒΥΥ (η μεγαλύτερη αποθήκη φαρμακευτικού και επιστημονικού υλικού του Ελληνικού Στρατού).
2000 – 2004: Διευθυντής του Φαρμακευτικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.), και Υποδιευθυντής του Υγειονομικού Σώματος του Γ.Ε.Σ.
2004 – 2010: Διοικητής του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Επιστημονική Δράση:
- Συγγραφή και δημοσίευση σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά άνω των 60 πρωτότυπων εργασιών (στη διάθεση των ενδιαφερομένων).
- Συμμετοχή σε πάρα πολλά διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και ανελλιπώς στο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Φαρμακευτικής (FIP), είτε με παρουσίαση πρωτότυπης εργασίας είτε με συμμετοχή σε Στρογγυλά Τραπέζια.
- Συμμετοχή σε διεθνή Σεμινάρια, Συμπόσια και Συνέδρια σε θέματα Φαρμακευτικής Επιστήμης και Οικονομικών Υγείας.
- Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής τριών Πανελλήνιων Φαρμακευτικών Συνεδρίων: 1992, 2000 και 2002.
- Εκπρόσωπος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο 8-μελές Συλλογικό Όργανο με την ονομασία «Εθνική Αρχή Χημικών Όπλων» (ΕΘ.Α.Χ.Ο.), που υπάγεται στον Υπουργό Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. 69/20-01-2004).
- Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Συλλόγους – Σωματεία – Ιδρύματα:

  • Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) από το 1998 έως σήμερα. Η Π.Ε.Φ. εκπροσωπεί σήμερα περισσότερους από 3.000 μισθωτούς φαρμακοποιούς.
  • Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας από το 1985 έως σήμερα.
  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας από το 1989 έως σήμερα.
  • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Χημείας από το 1988 έως το 2002.
  • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) από το 1991 έως το 1993.
  • Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δια βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.
  • Ιδρυτικό Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων.
  • Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» από τον Οκτώβριο 2004 έως 2010.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

E-mail m18864@otenet.gr