Ασβέστη Κατερίνα

Η κ. Κατερίνα Ασβέστη είναι Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος.