Ρηγόπουλος Δημήτριος

Ο κ. Δημήτριος Ρηγόπουλος είναι Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ», Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας.


Το  1972  απεφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1979 από την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 1988, μετά από εξετάσεις, έλαβε τον τίτλο ειδικότητας στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία, και το 1990 εκλέχθηκε Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διορίσθηκε στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός».
Έκτοτε εξελίχθηκε με επιτυχία στις επόμενες βαθμίδες και ήδη από το 2006 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής της Πανεπιστημιακής Κλινικής του ως άνω Νοσοκομείου.

Είναι μέλος των κάτωθι Ιατρικών Εταιρειών:

 • AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
 • COUNCIL FOR NAIL DISORDERS (USA)
 • EUROPEAN NAIL SOCIETY
 • International Society of Teledermatology
 • International Dermoscopy Society
 • INTERNATIONAL SOCIETY OF TROPICAL GEOGRAPHIC-ECOLOGIC DERMATOLOGY
 • AMERICAΝ SOCIETY FOR DERMATOLOGIC SURGERY
 • EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (EADV)
 • Ελληνική Εταιρεία Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
 • Ταμίας επί 6 χρόνια
 • Γενικός Γραμματέας επί 1 χρόνο
 • Πρόεδρος από τον Ιανουάριο του 2010
 • Από το 2000 έως και το 2006 εξελέγην αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο Board της Ευρωπαικής Εταιρείας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας (EADV).
 • Από το 2001 μέχρι το 2007, εξελέγην Γενικός Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρωπαικής Εταιρείας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
 • Από το 2008 μέχρι και σήμερα, είναι εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Καταστατικού της ως άνω ένωσης.
 • Υπεύθυνος του τμήματος Laser της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο «Α. Συγγρός».
 • Υπεύθυνος της Κλινικής Όνυχος της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός».
 • Μέλος αιρετό Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» (1995-1998).
 • Μέλος Επιτροπής Φαρμάκων Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» από το 1998.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΟΦ για την επεξεργασία και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης επί των επιστημονικών στοιχειών που κατατίθενται στον ΕΟΦ και αφορούν στα φαρμακευτικά προϊόντα (2000).
 • Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, με έδρα την Αθήνα από το 2009.
 • Αναπληρωματικό Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, με έδρα την Λάρισα (από 7/5/2008 μέχρι 31-12-2009).