Αδαμόπουλος Ιωάννης

Ο κος Ιωάννης Αδαμόπουλος είναι Αιματολόγος, Γ.Ν. Καλαμάτας.