Αμφιλοχίου Αναστασία

Η κ. Αναστασία Αμφιλοχίου είναι Πνευμονολόγος, Υπεύθυνη Μονάδας Μελέτης Ύπνου Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

 

 


Πτυχία και Τίτλοι:

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: Δεκέμβριος 1982, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λίαν Καλώς
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ: Μάιος 1988- Πνευμονολογία
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: 1989- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λίαν Καλώς
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
    
Διακρίσεις:
Απονομή ΠΡΩΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ Καλύτερης Εργασίας στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης. (Θεσσαλονίκη, 1-3 Φεβρουαρίου 2007) με τίτλο: Ενισχυμένη υποκλινική φλεγμονή σε μέσης ηλικίας υπερτασικούς ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας: μοριακή προσέγγιση του φορτίου φλεγμονής στον «ανήσυχο ύπνο».
Θωμόπουλος K, Τσιούφης K, Αμφιλοχίου A, Δημητριάδη Κ, Σελιμά Μ, Τούσουλης Δ, Τούτουζας Π, Στεφανάδης Χ, Καλλικάτζαρος Ι (2007).
(Το άρθρο υπάρχει ελεύθερο στο site της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρίας).    
Ελεύθερη πρόσβαση στο Περιοδικό Αρτηριακή Υπέρταση (1ο Τεύχος 2007) www.hypertasi.gr.

Το άρθρο μας στο Jοurnal Hypertension θεωρήθηκε ως ένα από τα σημαντικά άρθρα παγκοσμίως στον τομέα της υπέρτασης από την Αμερικανική Εταιρία Υπέρτασης.
Tsioufis C, Thomopoulos K, Dimitriadis K, Amfilochiou A, Tousoulis D, Alchanatis M, Stefanadis C, Kallikazaros I. The incremental effect of obstructive sleep apnoea syndrome on arterial stiffness in newly diagnosed essential hypertensive subjects. J Hypertens. 2007 Jan; 25 (1):141-6

Κλινική Εμπειρία:
Επιμελήτρια Β΄ στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας (1988, διάστημα 6 μηνών):
Οργάνωση και λειτουργία Πνευμονολογικού Εξωτερικού Ιατρείου (για πρώτη φορά στην ιστορία του Νοσοκομείου).
Επιμελήτρια Β΄ στο Σισμανόγλειο Γ.Π.Ν.Α   (1989-1998, διάστημα 9 ετών και 5 μηνών) στην Γ΄ Πνευμονολογική Κλινική.
Στα καθήκοντά μου περιλαμβανόταν καθημερινή απασχόληση στο Εργαστήριο Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας εξαρχής, και στην οργάνωση  και λειτουργία της Μονάδας Μελέτης Ύπνου αργότερα.

Επιμελήτρια Α΄ στο Σισμανόγλειο Γ.Π.Ν.Α. ( 9/7/1998 έως 16/4/2006, διάστημα 7 ετών και 9 μηνών) στην Γ΄ Πνευμονολογική Κλινική.
Υπεύθυνη στο Εργαστήριο Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας και στη Μονάδα Μελέτης Ύπνου, που είναι πλέον σε πλήρη ανάπτυξη με 5 κλίνες και πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό.

Αναπληρώτρια Διευθύντρια  στο Σισμανόγλειο Γ.Π.Ν.Α. (17/4/2006 έως 29/11/2009) στην Γ΄ Πνευμονολογική Κλινική.
Διευθύντρια  στο Σισμανόγλειο Γ.Π.Ν.Α (από 30/11/2009 έως σήμερα)
Υπεύθυνη στο Εργαστήριο Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας και στη Μονάδα Μελέτης Ύπνου.

Συμμετείχε στην οργάνωση και λειτουργία εξωτερικού Ιατρείου Βρογχικού Άσθματος της Γ΄ Πνευμονολογικής Κλινικής από 1992 έως 1999. Το 1999 σταμάτησε λόγω των διαρκώς αυξανόμενων υποχρεώσεων στη Μονάδα Μελέτης Ύπνου.
Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό (με άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) στο Instituto di Lavoro, Centro Medico di Riabilitatione di Veruno, υπό τον Dr. Claudio Donner για περαιτέρω εξειδίκευση σε θέματα στα οποία ήδη εργαζόμουν (διαταραχές του ύπνου, μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, πνευμονική αποκατάσταση).
Επίσης είχε συνεχή συνεργασία με τη Μονάδα Τηλεϊατρικής του Σισμανογλείου Π.Γ.Ν.Α. που είναι συνδεδεμένη με απομακρυσμένα νοσοκομεία, κέντρα Υγείας, Ιατρεία. Η συνεργασία αφορά αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, αλλά και τακτικό τηλεϊατρείο, καθώς και τηλεμαθήματα σε Γενικούς Ιατρούς, Παθολόγους, κλπ.
Τα ιδιαίτερα αντικείμενα απασχόλησής της είναι η μελέτη, διάγνωση και θεραπεία των Διαταραχών του Ύπνου, η εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού και το Εργαστήριο Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας. Στους τομείς αυτούς ασκεί καθημερινά κλινικό και εκπαιδευτικό έργο. Η συμμετοχή της σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια τοπικά, εθνικά και διεθνή είναι καθώς και η ερευνητική προσπάθεια στους ίδιους τομείς.

Επίσης διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου από 27/10/2005 ως 25/11/2007

Επιστημονικό Έργο:

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Έλεγχος του Ενδοκρινικού Συστήματος σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. 1987. Πανεπιστήμιο Αθηνών 1989. Λίαν καλώς.
  
Διοργάνωση Συνεδρίων: 11
Πρόεδρος Συνεδρίου: 1
Προεδρείο - Συντονισμός σε στρογγυλά τραπέζια: 11
Συμμετοχή στην εκπόνηση διδακτορικών - παρακολούθηση: 6
Συμμετοχή στην εκπόνηση μεταπτυχιακών - τριμελής: 1
Συγγραφή βιβλίων: 5
Συγγραφή κεφαλαίων βιβλίων: 9
Ομιλίες σε συνέδρια - σεμινάρια: 75
Ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια: 57
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 52
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά: 28
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά: περιλήψεις 45, πλήρη άρθρα 13
Παρακολούθηση εθνικών συνεδρίων - σεμιναρίων: 65
Παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων - σεμιναρίων: 22


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Σισμανογλείου 1
151 26 Μαρούσι
Τηλέφωνο 213 2058453