Αργύρη Βασιλική

Η κα Βασιλική Αργύρη είναι Παθολόγος.