Γκιάφης Αναστάσιος

Ο κος Αναστάσιος Γκιάφης είναι Ουρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.