Γίδαρης Δήμος

Ο κος Δήμος Γίδαρης είναι Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Γ.Ν. Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο"
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973. Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του Α.Π.Θ. και ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική και την Παιδιατρική Πνευμονολογία στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρεττανία. Είναι Διπλωματούχος του Βασιλικού Βρεττανικού Κολλεγίου Παιδιάτρων και κατέχει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας. Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Επιστημονικός Συνεργάτης της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ.