ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2017

ΕΕΣΠΟΦ

20 Δεκεμβρίου 2017

"Σπάνιες Παθήσεις και Ορφανά Φάρμακα στην Καθημερινή Κλινική Πράξη"

ΕΕΣΠΟΦ

20 Σεπτεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο «Lucy»

Επιστημονική Ημερίδα

ΕΕΣΠΟΦ

28 Ιουνίου 2017
Ξενοδοχείο Elite City Resort

Επιστημονική Ημεριδα

ΕΕΣΠΟΦ

31 Μαΐου 2017
Ξενοδοχείο ΚΥΔΩΝ

Επιστημονική Ημεριδα

ΕΕΣΠΟΦ

10 Μαΐου 2017
Ξενοδοχείο Heliotrope