ΣΠΑΝΙΕΣ & "ΟΡΦΑΝΕΣ" ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

Τι σημαίνει σπάνια πνευμονική νόσος;

Μια νόσος καλείται σπάνια όταν επηρεάζει λιγότερα από ένα άτομο σε κάθε 2.000. Ίσως αυτός ο αριθμός να ακούγεται πολύ μικρός, αλλά καθώς υπάρχουν 700 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, μία «σπάνια» νόσος μπορεί κάλλιστα να επηρεάζει έως και 350.000 Ευρωπαίους – αριθμός που προσεγγίζει τον πληθυσμό της Μάλτας.

Παραδείγματα σπάνιων πνευμονικών νόσων είναι η κυστική ίνωση και η ανεπάρκεια Α1-αντιθρυψίνης.